X

Sistem Entegrasyonları

Sistem entegrasyonu terimi sayı bakımında tek ya da daha fazla alt yapının bir araya getirilerek tek bir sistem olarak çalışmasıdır. Tabii bu çalışma düzenli ve doğru şekilde olmalıdır.  Bu hizmet sayesinde kurumsal iş zorluklarını ortadan kaldırmak, inovasyonu hızlandırmak ve performansı sürekli kılmak adına alınır. Söz konusu sistem büyük ölçekli kurumsal sistem projelerinin tek bir elden yürütülmesini sağlamaktadır.

Entegratörler sayesinde bilgisayar ağı, iş süreç yönetimi, programlama  gibi farklı tekniklerle ayrık sistemler bir araya gelir.  Sistemin entegre olmasıyla birlikte işlevselliği de artmaktadır. Sistem entegrasyonu birçok sistemin tek bir elden yönetilmesine yardımcı olur. Firmamızın teknolojik desteği, deneyimi ve lateral  bakış açısıyla etkileyici çözümler bulabilirsiniz. Elde ettiğimiz sistemler kurumsal ağınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilir.

Sistem Entegrasyonları Ne İşe Yarar?

Sistem entegrasyonu örnekleri arasından inceleme yaparsanız bu hizmetin sizlere ne getireceğini çok iyi anlayabilirsiniz. Entegrasyon, bağımsız olarak görev yapan sistemler bir araya getirerek tek bir merkezden çalışmalarını sağlar.  Sistem entegrasyonları size birçok kazanç sunar;

  • Veri tabanı ve kritik sistemlerin arasındaki gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimini sağlar.
  • Sisteminizin verimliliğini arttırır.
  • Çalışma maliyetlerinizi en aza indirir.
  • En düşük maliyetle en üretken alt yapıyı elde edebilirsiniz.
  • Müşteri, tedarikçi ve iş ortakları sistemleri tek bir kurumsal altyapıda birleşir.
  • Kurum içindeki süreç, uygulama ve altyapılar birbiriyle entegre edilir.
  • Farklı noktalarda gerçekleşen uygulamalar ve özel bilgiler bir araya getirilir.
  • Sistem entegrasyon sürecinde gereken yazılımlar geliştirilir.

Kurumsal kimliğinizi ortaya koymak adına her türlü sistem entegrasyonu projeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Personellerimiz sizlere tüm sistemlerin entegre edilmesi ve verimli çalışması için gerekli alt yapı desteğini sağlayacaktır.